Logo Evers staalconstructies

Over Evers

CE-Markering

Per 1 juli 2014 is het, in het kader van de Verordening Bouwproducten (CPR) en de Europees geharmoniseerde productnorm EN 1090-1, wettelijk verplicht voor stalen en aluminium constructiedelen die belasting dragend in een permanent bouwwerk worden ingezet en in het handelsverkeer worden gebracht binnen de EU een CE-verklaring op te stellen. Deze CE-verklaring kan alleen opgesteld worden indien de leverancier door een aangemelde (externe) instantie is gecertificeerd op de EN 1090-1. Deze certificering vervangt het SNS Keurmerk. Met het niet kunnen afgeven van een CE-verklaring door de leverancier pleegt deze feitelijk een economisch delict, welke wettelijk strafbaar is.

Evers Staalconstructies BV is door TÜV Nederland gecertificeerd en kan hiermee stalen constructies fabriceren en leveren tot en met uitvoeringsklasse EXC 3 volgens EN 1090-2:2008/A1:2011.

Daarnaast is Evers Staalconstructies BV door dezelfde instantie officieel gecertificeerd voor het uitvoeren van laswerkzaamheden volgens EN ISO 3834-2:2005 (uitgebreide kwaliteitseisen), met lasprocessen 135 en 138. Hoewel deze certificering van de EN ISO 3834 volgens EN 1090-1 niet verplicht is, moet er wel volgens deze norm gewerkt worden. Om de kwaliteit van het laswerk te kunnen garanderen hebben we er voor gekozen om het strengste deel van de norm, deel 2, officieel te laten certificeren. Goed laswerk is immers constructief het meest essentiële onderdeel van een constructie. Hierdoor kunnen wij u een constructie van de allerhoogste kwaliteit leveren.

Hieronder kunt u onze certificaten bekijken en/of downloaden.

tuv logo