Logo Evers staalconstructies

Over Evers

Financieel gezond

Evers Staalconstructies maakt onderdeel uit van een groep van staal(gerelateerde) bedrijven welke gevestigd zijn in het westen van Nederland. Het opereert zelfstandig en beschikt over voldoende dekking bij Atradius. 

Het resultaat over 2014 was bescheiden positief, bij een omzet van bijna 7 mio. Voor 2015 wordt eenzelfde resultaat en omzet verwacht (update nov. 2015). De solvabiliteit is nog altijd ruim boven de 50%. 

De outlook voor 2016 is positiever dan de vorige jaren.