Logo Evers staalconstructies

Afdelingen

Productie

Het productieproces is er op gericht in het zo efficiënt mogelijk verwerken van de verschillende staalconstructies, waarbij de kwaliteit van het product voorop staat.

Daarvoor zijn de verschillende bewerkingen nauwkeurig op elkaar afgestemd en geborgd middels het ISO-9001. De eerste stap is de NC-koppeling van de engineeringsafdeling naar de verschillende machines (boor/zaagmachines, knip/ponsmachine en snijtafel), zodat alle nodige informatie direct wordt ingelezen en verwerkt. Vervolgens worden de staaldelen op een zo efficiënt mogelijke wijze door de fabriek geloodst langs de benodigde afdelingen.

Alle onderdelen worden door ons afgebraamd en geslepen. De lassers zijn allen gecertificeerd en werken volgens de NEN3834 onder leiding van onze lascoördinator.

Na het lassen is een standaard routine om de producten te richten. Zodoende zijn wij in staat om te werken binnen zeer kleine toleranties en dit in meetrapporten vast te leggen.